masa-conferinta-8-persoane

Convocator AGA

CONVOCATOR

Subsemnatul Gabor Iacob, în calitate de administrator unic și asociat cu un procent de 38,43% al S.C. INEUL S.R.L., cu sediul în Năsăud, str. Rahovei nr. 3, înregistrată în Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud sub nr. J06/104/1991, CUI: RO 576012, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoc Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 17.02.2021, ora 11:00, care va avea loc la sediul societății din str. Rahovei nr. 3, Năsăud, cu următoarea ordine de zi:

Se propune Adunării Generale a Asociaților:

1. Aprobarea modificării art. 3.5 alin (1) din cuprinsul Actului Constitutiv al Societății care în prezent are următorul conținut:

„Art. 3.5 (1) Părțile sociale pot fi transmise între asociați.”

care va avea după modificare următorul conținut:

„Art. 3.5 (1) Părțile sociale pot fi transmise între asociați precum și către persoane fizice din afara societății sau către persoane juridice.”

2. Aprobarea înstrăinării activelor societății.

3. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății INEUL SRL în conformitate cu modificările intervenite și menționate la punctul 1 din prezenta ordine de zi.

4. Împuternicirea administratorului unic ca în numele și pe seama tuturor asociaților prezenți la adunare să semneze și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGA și a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

5. Împuternicirea administratorului unic ca în numele societății, respectiv a asociaților, să negocieze prețul de vânzare și modalitățile în concret a vânzării activelor acesteia, să semneze în numele tuturor asociaților toate documentele necesare privind promovarea vânzării precum și vânzarea activelor acesteia și să înregistreze la Registrul Comerțului actualizarea actului constitutiv.

În cazul neîntrunirii cvorumului de validare, Adunarea Generală a Asociaților se va ține la cea de-a doua convocare, la data de 18.02.2021, ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu același cvorum de prezență conform Art. 3.5 (2) din Actul Constitutiv.

Administrator unic

Gabor Iacob

Convocator AGA

Elemente prefabricate  pentru cai ferate

ANUNȚ IMPORTANT! Compania scoasă la vânzare!

 

SE VINDE:

S.C. INEUL S.R.L.

Str. Rahovei nr. 3, Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru construcții – 2361

- Teren 2,46 ha

- Stație de betoane

- 5 hale de producție (două fiind dotate cu poduri rulante)

- 2 șoproane metalice

- Poligon prefabricate (dotat cu două macarale turn)

- Clădire corp administrativ

- Atelier întreținere

- Atelier prelucrări mecanice

- Laborator autorizat AFER

- Mijloace de transport

- Utilaje pentru construcții

- Linie garaj CF proprie

- Stocuri de materiale, materii prime și produse finite

- Disponibilități bănești în conturi

Societatea nu are credite angajate, 0 datorii la bugetele de stat și locale, 0 datorii către angajați, 0 datorii către furnizori, 0 datorii către asociați.

Societatea este activă, având un număr de 25 angajați.

Nr. asociați: 23

 

Preț: 2.500.000 €

VARIANTE: Vânzare integrală (2,5 milioane euro) sau vânzare de părți sociale

 

Relații suplimentare la tel.: (+4) 0744 595 300