masa-conferinta-8-persoane

Convocator AGA

CONVOCATOR

 

Subsemnatul Gabor Iacob, în calitate de administrator unic al SC INEUL SRL, cu sediul în Năsăud, str. Rahovei nr. 3, înregistrată în Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud sub nr. J06/104/1991, CUI: RO 576012, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoc Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 05.07.2022 ora 11:00, care va avea loc la sediul societății din str. Rahovei nr. 3, Năsăud, având următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea mutării sediului social al societății de pe strada Rahovei nr. 3, Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud pe strada Mihai Eminescu nr. 1B, Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud;
  2. Aprobarea radierii din Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud a sediului social al societății de pe Str. Rahovei nr. 3, Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud;
  3. Aprobarea modificării duratei de funcționare a societății din durată pe perioadă nelimitată în funcționare pe perioadă nedeterminată;
  4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat;
  5. Mandatarea administratorului unic al societății, dl. Gabor Iacob, pentru ca în numele și pentru toți asociații societății să îndeplinească toate formalitățile legale privind vânzarea imobilului (teren + construcții) situat în Năsăud, str. Rahovei nr. 3, jud. Bistrița-Năsăud, în suprafață de 14.609 mp, nr. cadastral 31461, înscris în CF nr. 31461 a localității Năsăud, să reprezinte societatea la semnarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public autentificator al actelor și oriunde va fi necesar;
  6. Mandatarea administratorului unic pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii AGA și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița-Năsăud și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
  7. Diverse.

În cazul neîntrunirii cvorumului de validare conform dispozițiilor Legii 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților se va ține la cea de-a doua convocare, la data de 06.07.2022, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 

Administrator unic,

Iacob GABOR